W 2021 r. przeciętne zatrudnienie w województwie zachodniopomorskim wyniosło 297,0 tys. osób i wzrosło w skali roku o 0,9%.
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wyniosło 5549,85 zł i ukształtowało się na poziomie o 7,5% niższym niż w kraju. W porównaniu z 2020 r. zwiększyło się ono o 8,8% (w kraju – o 8,6%). Wzrost odnotowano zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym (odpowiednio o 9,5% i 8,6%).