W 2018 r. przeciętne zatrudnienie w województwie zachodniopomorskim wyniosło 297,2 tys. osób i wzrosło w skali roku o 1,1%.
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wyniosło 4431,95 zł i ukształtowało się na poziomie o 8,3% niższym niż w kraju. W porównaniu z 2017 r. zwiększyło się ono o 6,7% (w kraju – o 6,8%). Wzrost odnotowano zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym (odpowiednio o 5,1% i 8,2%).