W 2019 r. przeciętne zatrudnienie w województwie zachodniopomorskim wyniosło 301,2 tys. osób i wzrosło w skali roku o 1,4%.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wyniosło 4769,71 zł i ukształtowało się na poziomie o 7,9% niższym niż w kraju.
W porównaniu z 2018 r. zwiększyło się ono o 7,6% (w kraju – o 7,2%). Wzrost odnotowano zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym (odpowiednio o 8,5% i 7,2%).