Informacja sygnalna prezentuje ważniejsze efekty budownictwa mieszkaniowego w województwie zachodniopomorskim w 2015 r. (budynki i mieszkania oddane do użytkowania według form budownictwa, wydane pozwolenia na budowę, mieszkania, których budowę rozpoczęto). Wybrane dane przedstawiono w przekroju terytorialnym według powiatów.