Zasoby mieszkaniowe województwa zachodniopomorskiego w 2021 r. zostały określone na poziomie 691 476 i było to o 77 067 mieszkań więcej niż przed dekadą. Wzrost liczby mieszkań odnotowano we wszystkich powiatach województwa zachodniopomorskiego.

Liczba mieszkań przypadająca na 1000 mieszkańców w województwie zachodniopomorskim w 2021 roku wynosiła 417. Wskaźnik ten jest zróżnicowany terytorialnie. Wysokie wartości osiągał w największych miastach regionu – Szczecinie (476 mieszkań na 1000 mieszkańców) oraz Koszalinie (453).

Na jedno mieszkanie w województwie zachodniopomorskim według wyników NSP 2021 przypadało przeciętnie 69,9 m2 powierzchni użytkowej.

Mieszkania wyposażone w wodociąg, ustęp, łazienkę i gaz z sieci w 2021 r. stanowiły 55,6% zasobu mieszkaniowego w województwie zachodniopomorskim.

Liczba budynków wyposażonych w wodociąg, kanalizację i centralne ogrzewanie w okresie międzyspisowym zwiększyła się o 9,9% do poziomu 183,5 tys. Budynki wyposażone dodatkowo w  gaz z sieci w 2021 roku stanowiły 45,6% zasobu budynków w województwie zachodniopomorskim.