Według stanu w dniu 31 grudnia 2021 r. liczba ludności województwa zachodniopomorskiego wyniosła
1676,9 tys. osób, co stanowiło 4,4% ogółu ludności Polski i lokowało województwo na 11. miejscu w kraju. Prawie jedna trzecia ludności zamieszkiwała podregion szczeciński.