Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
12
pazdz

Zasoby mieszkaniowe w województwie zachodniopomorskim w 2022 r. - Informacja sygnalna

W województwie zachodniopomorskim w 2022 r. oddano do użytkowania 3878 nowych budynków mieszkalnych (o 4,8% więcej niż przed rokiem). W 2022 r. oddano do użytkowania 10190 mieszkań (o 0,8% więcej niż w roku poprzednim). Spadła liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym oraz liczba pozwoleń na budowę nowych budynków mieszkalnych. Skrócił się przeciętny czas trwania budowy budynków.
Czytaj dalej
19
pazdz

Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2023 r. - Informacja sygnalna

W 2023 r. odsetek osób w wieku 16–74 lata korzystających ze stron lub aplikacji administracji publicznej w ciągu ostatnich 12 miesięcy wyniósł 58,5%, tj. o 3,1 p. proc. więcej niż w roku poprzednim.
Czytaj dalej
24
pazdz

Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2022 r. - Informacja sygnalna

Nakłady krajowe brutto na działalność B+R (GERD) w 2022 r. wyniosły 44,7 mld zł i wzrosły w stosunku do poprzedniego roku o 18,6%. Wskaźnik intensywności prac B+R, stanowiący udział nakładów wewnętrznych na działalność B+R w PKB, wyniósł 1,46% (w 2021 r. – 1,43%). Wartość nakładów krajowych brutto na działalność B+R w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosła 1 182 zł i była większa niż przed rokiem o 19,2%. Liczba podmiotów zaangażowanych w działalność B+R wzrosła w porównaniu z rokiem poprzednim o 0,8%.
Czytaj dalej
30
pazdz

Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2020-2022 - Informacja sygnalna

W latach 2020–2022 aktywność innowacyjną wykazało 36,1% przedsiębiorstw przemysłowych oraz 34,2% przedsiębiorstw usługowych. Nakłady na działalność innowacyjną poniesione w 2022 r. w przedsiębiorstwach przemysłowych wyniosły 26011,7 mln zł, a w przedsiębiorstwach usługowych – 29689,1 mln zł. W 2022 r. udział przychodów ze sprzedaży produktów nowych lub ulepszonych, wprowadzonych na rynek w latach 2020–2022, w przychodach ogółem w przedsiębiorstwach przemysłowych wyniósł 6,9%, a w usługowych – 2,7%.
Czytaj dalej
30
pazdz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa zachodniopomorskiego - wrzesień 2023

Publikacja ukazuje się z miesięczną częstotliwością i zapewnia dostęp do najbardziej aktualnych informacji statystycznych dotyczących procesów zachodzących na terenie województwa zachodniopomorskiego z zakresu m. in. rynku pracy, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu, cen oraz działalności portów morskich. Zawarty w opracowaniu syntetyczny komentarz analityczny oraz graficzna forma prezentacji danych ułatwiają właściwą interpretację opisywanych zjawisk. Dla pełniejszego zobrazowania przedstawianych zagadnień wybrane dane prezentowane są według sekcji PKD, sektorów i form własności, powiatów oraz w odniesieniu do wartości ogólnopolskich.
Czytaj dalej
31
pazdz

Koniunktura gospodarcza w województwie zachodniopomorskim w październiku 2023 r.

Raport przestawia ogólny klimat koniunktury w poszczególnych sekcjach działalności gospodarczej w województwie. Opracowanie zawiera diagnozy dotyczące portfela zamówień, oceny bieżące i prognozy produkcji, oceny sytuacji finansowej podmiotów oraz warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Raport opracowuje Departament Przedsiębiorstw GUS.
Czytaj dalej
Do góry