Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
19
wrz

Gospodarka oparta na wiedzy w województwie zachodniopomorskim w 2017 r.

Dane i wskaźniki z zakresu społeczeństwa informacyjnego oraz statystyki nauki i techniki: wykorzystania technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach, działalności badawczo-rozwojowej (B+R), działalności innowacyjnej przedsiębiorstw przemysłowych i w sektorze usług.
Czytaj dalej
24
wrz

Poczta i telekomunikacja – wyniki działalności w 2017 r.

Publikacja zawiera dane statystyczne za 2017 r. na tle lat poprzednich, charakteryzujące wyniki działalności podmiotów gospodarczych świadczących usługi pocztowe i telekomunikacyjne, zaliczanych według Polskiej Klasyfikacji Działalności PKD 2007 do działów: 53 „Działalność pocztowa i kurierska” i 61 „Telekomunikacja”. W szczególności publikacja prezentuje w części I informacje o przychodach, kosztach, wynikach finansowych, aktywach obrotowych, zatrudnieniu i wynagrodzeniach, a w części II – o podstawowych usługach pocztowych i telekomunikacyjnych oraz o środkach łączności.
Czytaj dalej
25
wrz

Ludność, ruch naturalny i migracje w województwie zachodniopomorskim w 2017 r.

Stan i struktura ludności wg płci i wieku, ruch naturalny i migracje. Przedmowa i spis treści także po angielsku.
Czytaj dalej
26
wrz

Transport - wyniki działalności w 2017 r.

Informacje o: rodzajach transportu, sieci komunikacyjnej (wg województw), taborze transportowym (wg rodzajów taboru) oraz pojazdach samochodowych zarejestrowanych (wg rodzajów pojazdów i województw), przewozach ładunków i pasażerów (wg rodzajów przewozów i kierunków komunikacji), przeładunkach intermodalnych jednostek transportowych w terminalach intermodalnych, przeładunkach w portach morskich (wg grup ładunków i portów) i lotniczych (wg portów), ruchu statków (wg portów i bander) i pasażerów (wg portów), ruchu samolotów i pasażerów w portach lotniczych (wg portów). Dane o przychodach, kosztach, zatrudnieniu i wynagrodzeniach w transporcie. Informacje dotyczące: ruchu środków transportu na przejściach granicznych (granica wschodnia), wypadków drogowych oraz wybrane dane o transporcie w krajach UE.
Czytaj dalej
26
wrz

Biuletyn Statystyczny Szczecina II kwartał 2018

Biuletyn Statystyczny Szczecina II kwartał 2018
Czytaj dalej
28
wrz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa zachodniopomorskiego - sierpień 2018

Publikacja ukazuje się z miesięczną częstotliwością i zapewnia dostęp do najbardziej aktualnych informacji statystycznych dotyczących procesów zachodzących na terenie województwa zachodniopomorskiego z zakresu m. in. rynku pracy, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu, cen oraz działalności portów morskich. Zawarty w opracowaniu syntetyczny komentarz analityczny oraz graficzna forma prezentacji danych ułatwiają właściwą interpretację opisywanych zjawisk. Dla pełniejszego zobrazowania przedstawianych zagadnień wybrane dane prezentowane są według sekcji PKD, sektorów i form własności, powiatów oraz w odniesieniu do wartości ogólnopolskich.
Czytaj dalej
28
wrz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie zachodniopomorskim w II kwartale 2018 r.

Informacja została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL), przeprowadzonego w II kwartale 2018 r. Do uogólnienia wyników badania na populację generalną zastosowano dane o ludności Polski w wieku 15 lat i więcej, pochodzące z bilansów opracowanych na podstawie wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011.
Czytaj dalej
28
wrz

Transport intermodalny w Polsce w 2018 r.

Transport intermodalny w Polsce w 2018 r.
Czytaj dalej
28
wrz

Podręcznik Frascati 2015

Zalecenia dotyczące pozyskiwania i prezentowania danych z zakresu działalności badawczej i rozwojowej
Czytaj dalej
28
wrz

Transport intermodalny w Polsce w 2017 r.

Transport intermodalny w Polsce w 2017 r.
Czytaj dalej
Do góry