Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Maj 2024

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22
1
Informacje z dnia: 23 Maj 2024
24 25 26
27 28
6
Informacje z dnia: 29 Maj 2024
30
1
Informacje z dnia: 31 Maj 2024
1 2
23
maj

Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w jednostkach administracji publicznej w 2023 r. - Informacja sygnalna

W 2023 r. wszystkie urzędy marszałkowskie wyposażały pracowników w urządzenia przenośne, pozwalające na mobilne łączenie się z Internetem w celach służbowych. W 2023 r. audyt bezpieczeństwa systemu informacyjnego przeprowadziło 82,4% jednostek administracji publicznej. Częściej ten rodzaj audytu realizowały jednostki administracji samorządowej – 82,6% niż administracji rządowej – 75,9%. Dynamiczny rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych powoduje konieczność podnoszenia kompetencji osób zatrudnionych w jednostkach administracji publicznej. W 2023 r. w tym celu 64,4% jednostek zapewniło odpowiednie szkolenia dla pracowników.
Czytaj dalej
29
maj

Stan i ruch naturalny ludności w województwie zachodniopomorskim w 2023 r. - Informacja sygnalna

Według stanu w dniu 31 grudnia 2023 r. liczba ludności województwa zachodniopomorskiego wyniosła 1631,8 tys. osób, co stanowiło 4,3% ogółu ludności Polski i lokowało województwo na 11. miejscu w kraju. Najwięcej osób zamieszkiwało podregion szczeciński (30,8% ogółu populacji). W województwie zachodniopomorskim, podobnie jak w kraju, postępuje proces starzenia się społeczeństwa.
Czytaj dalej
29
maj

Turystyka w województwie zachodniopomorskim w 2023 r. - Informacja sygnalna

W końcu lipca 2023 r. obiekty noclegowe województwa zachodniopomorskiego oferujące zakwaterowanie dla turystów stanowiły 14,5% krajowej bazy noclegowej, a miejsca noclegowe – 18,5% (przed rokiem 14,3% i 18,4%). W porównaniu ze stanem sprzed roku zwiększyła się liczba obiektów oraz miejsc noclegowych. W ciągu roku więcej osób skorzystało z turystycznych obiektów noclegowych i udzielono więcej noclegów.
Czytaj dalej
29
maj

Biuletyn statystyczny województwa zachodniopomorskiego - 1 kwartał 2024

Podstawowe wskaźniki charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województwa m.in. z zakresu rynku pracy i wynagrodzeń, cen, finansów przedsiębiorstw, rolnictwa, przemysłu, budownictwa i handlu i gospodarki morskiej.Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, sekcje i działy PKD 2007, wybrane wyroby wg PKWiU, grupy COICOP.
Czytaj dalej
29
maj

Statystyka Szczecina - kwiecień 2024 - Informacja sygnalna

Od stycznia 2023 r. Statystyka Szczecina prezentowana jest w formie interaktywnej. Nowa odsłona informacji zapewnia znany do tej pory układ obszarów tematycznych, umożliwia pobieranie raportów w formie PDF, tablic w formacie Excel, a także otwiera nowe możliwości polegające na dostosowywaniu zakresu tekstu do potrzeb użytkowników
Czytaj dalej
29
maj

Przewozy ładunków i pasażerów w 2023 r. - Informacja sygnalna

W 2023 r. w porównaniu z rokiem poprzednim odnotowano wzrost liczby przewiezionych pasażerów we wszystkich rodzajach transportu, z wyjątkiem morskiego. Natomiast łączny wolumen przewiezionych ładunków oraz wykonana praca przewozowa nieznacznie zmniejszyły się. W 2023 r. w odniesieniu do roku poprzedniego zmniejszył się wolumen przewiezionych ładunków we wszystkich rodzajach transportu. Niewielki wzrost natomiast odnotowano w przypadku transportu samochodowego zarobkowego. Wykonana praca przewozowa była mniejsza niż przed rokiem w większości rodzajów transportu; jej wzrost wystąpił jedynie w transporcie kolejowym i morskim.
Czytaj dalej
29
maj

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa zachodniopomorskiego - kwiecień 2024

Publikacja ukazuje się z miesięczną częstotliwością i zapewnia dostęp do najbardziej aktualnych informacji statystycznych dotyczących procesów zachodzących na terenie województwa zachodniopomorskiego z zakresu m. in. rynku pracy, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu, cen oraz działalności portów morskich. Zawarty w opracowaniu syntetyczny komentarz analityczny oraz graficzna forma prezentacji danych ułatwiają właściwą interpretację opisywanych zjawisk. Dla pełniejszego zobrazowania przedstawianych zagadnień wybrane dane prezentowane są według sekcji PKD, sektorów i form własności, powiatów oraz w odniesieniu do wartości ogólnopolskich.
Czytaj dalej
31
maj

Koniunktura gospodarcza w województwie zachodniopomorskim w maju 2024 r. - Informacja sygnalna

Raport przestawia ogólny klimat koniunktury w poszczególnych sekcjach działalności gospodarczej w województwie. Opracowanie zawiera diagnozy dotyczące portfela zamówień, oceny bieżące i prognozy produkcji, oceny sytuacji finansowej podmiotów oraz warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Raport opracowuje Departament Przedsiębiorstw GUS.
Czytaj dalej
Do góry