Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Dzień Matki 2024

24.05.2024
Dzień Matki - dane dla województwa zachodniopomorskiego za 2023 rok
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w jednostkach administracji publicznej w 2023 r. - Informacja sygnalna

23.05.2024
W 2023 r. wszystkie urzędy marszałkowskie wyposażały pracowników w urządzenia przenośne, pozwalające na mobilne łączenie się z Internetem w celach służbowych. W 2023 r. audyt bezpieczeństwa systemu informacyjnego przeprowadziło 82,4% jednostek administracji publicznej. Częściej ten rodzaj audytu realizowały jednostki administracji samorządowej – 82,6% niż administracji rządowej – 75,9%. Dynamiczny rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych powoduje konieczność podnoszenia kompetencji osób zatrudnionych w jednostkach administracji publicznej. W 2023 r. w tym celu 64,4% jednostek zapewniło odpowiednie szkolenia dla pracowników.
Czytaj dalej

Światowy Dzień Społeczeństwa Informacyjnego

16.05.2024
Światowy Dzień Społeczeństwa Informacyjnego
Czytaj dalej

Informacja o podmiotach gospodarki narodowej Kwiecień 2024 - województwo zachodniopomorskie

13.05.2024
Informacja o podmiotach gospodarki narodowej Kwiecień 2024 - województwo zachodniopomorskie
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Koniunktura gospodarcza w województwie zachodniopomorskim w kwietniu 2024 r. - Informacja sygnalna

30.04.2024
Raport przestawia ogólny klimat koniunktury w poszczególnych sekcjach działalności gospodarczej w województwie. Opracowanie zawiera diagnozy dotyczące portfela zamówień, oceny bieżące i prognozy produkcji, oceny sytuacji finansowej podmiotów oraz warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Raport opracowuje Departament Przedsiębiorstw GUS.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Statystyka Szczecina - marzec 2024 - Informacja sygnalna

30.04.2024
Od stycznia 2023 r. Statystyka Szczecina prezentowana jest w formie interaktywnej. Nowa odsłona informacji zapewnia znany do tej pory układ obszarów tematycznych, umożliwia pobieranie raportów w formie PDF, tablic w formacie Excel, a także otwiera nowe możliwości polegające na dostosowywaniu zakresu tekstu do potrzeb użytkowników
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa zachodniopomorskiego - marzec 2024 - Informacja sygnalna

30.04.2024
Publikacja ukazuje się z miesięczną częstotliwością i zapewnia dostęp do najbardziej aktualnych informacji statystycznych dotyczących procesów zachodzących na terenie województwa zachodniopomorskiego z zakresu m. in. rynku pracy, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu, cen oraz działalności portów morskich. Zawarty w opracowaniu syntetyczny komentarz analityczny oraz graficzna forma prezentacji danych ułatwiają właściwą interpretację opisywanych zjawisk. Dla pełniejszego zobrazowania przedstawianych zagadnień wybrane dane prezentowane są według sekcji PKD, sektorów i form własności, powiatów oraz w odniesieniu do wartości ogólnopolskich.
Czytaj dalej

Publikacja Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa zachodniopomorskiego 2024

29.04.2024
Długookresowa analiza zjawisk zachodzących w gospodarce narodowej na terenie województwa oraz prezentacja ich zróżnicowania wewnętrznego w zakresie zjawisk istotnych z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego, tj. kapitału ludzkiego (w tym procesów demograficznych i zasobów pracy), jakości życia mieszkańców, gospodarki, z uwzględnieniem procesów związanych z rozwojem przedsiębiorczości, realizacją inwestycji, produkcji i usług, infrastruktury gospodarki, finansów publicznych, ochrony środowiska. Kategorie przedstawione są w ujęciu dynamicznym (w retrospekcji wieloletniej), a także w relacji do przeciętnych wielkości dla kraju. Analiza statystyczna, spójna pod względem tematycznym dla wszystkich województw, zawiera prezentację zjawisk również w formie graficznej - za pomocą map i wykresów. Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, gminy, sekcje i działy PKD 2007.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Gospodarka morska w Polsce w 2023 r. - Informacja sygnalna

29.04.2024
W porównaniu z 2022 r. wzrosły obroty ładunkowe w polskich portach morskich, natomiast zmniejszył się ruch pasażerów oraz zmalała liczba statków zawijających do portów. W komunikacji międzynarodowej odnotowano spadek ładunków przetransportowanych morską flotą przez polskich przewoźników oraz spadek przewozów pasażerów. Według stanu na koniec 2023 r. liczba jednostek morskiej i przybrzeżnej floty transportowej oraz floty rybackiej nie uległa zmianie w skali roku. Mniejsze niż przed rokiem były połowy ryb w wodach Morza Bałtyckiego, przy jednoczesnym wzroście wolumenu połowów dalekomorskich.
Czytaj dalej

Informacja o podmiotach gospodarki narodowej Marzec 2024 - województwo zachodniopomorskie

12.04.2024
Informacja o podmiotach gospodarki narodowej Marzec 2024 - województwo zachodniopomorskie
Czytaj dalej
1  2  3  4  5  6  7  8  9    46
Do góry