Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Informacja sygnalna Biuletyn statystyczny Szczecina 04 kwartał 2022

03.04.2023
Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą miasta Szczecina m.in. z zakresu rynku pracy, wynagrodzeń, finansów przedsiębiorstw, przemysłu, budownictwa, handlu i bezpieczeństwa publicznego.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Koniunktura gospodarcza w województwie zachodniopomorskim w marcu 2023 r.

31.03.2023
Raport przestawia ogólny klimat koniunktury w poszczególnych sekcjach działalności gospodarczej w województwie. Opracowanie zawiera diagnozy dotyczące portfela zamówień, oceny bieżące i prognozy produkcji, oceny sytuacji finansowej podmiotów oraz warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Raport opracowuje Departament Przedsiębiorstw GUS.
Czytaj dalej

Publikacja Nauka i technika w 2021 r.

30.03.2023
Analiza wskaźników z zakresu statystyki nauki i techniki: działalności badawczej i rozwojowej (B+R), działalności innowacyjnej przedsiębiorstw przemysłowych i w sektorze usług, ochrony własności przemysłowej, biotechnologii, nanotechnologii, produkcji, zatrudnienia i handlu wg poziomów techniki oraz zasobów ludzkich dla nauki i techniki.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Aktywność ekonomiczna ludności w województwie zachodniopomorskim w 4 kwartale 2022 r. - Informacja sygnalna

30.03.2023
W 4 kwartale 2022 r. zarówno współczynnik aktywności zawodowej jak i stopa bezrobocia były niższe niż w analogicznym okresie poprzedniego roku (odpowiednio o 0,6 p. proc. i o 2,0 p. proc.). Wskaźnik zatrudnienia wzrósł o 0,5%. W skali roku zmniejszyła się liczba osób aktywnych zawodowo, a zwiększyła – biernych zawodowo; odnotowano spadek wskaźnika obciążenia pracujących osobami niepracującymi.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa zachodniopomorskiego - luty 2023

28.03.2023
Publikacja ukazuje się z miesięczną częstotliwością i zapewnia dostęp do najbardziej aktualnych informacji statystycznych dotyczących procesów zachodzących na terenie województwa zachodniopomorskiego z zakresu m. in. rynku pracy, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu, cen oraz działalności portów morskich. Zawarty w opracowaniu syntetyczny komentarz analityczny oraz graficzna forma prezentacji danych ułatwiają właściwą interpretację opisywanych zjawisk. Dla pełniejszego zobrazowania przedstawianych zagadnień wybrane dane prezentowane są według sekcji PKD, sektorów i form własności, powiatów oraz w odniesieniu do wartości ogólnopolskich.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Bezrobocie rejestrowane w województwie zachodniopomorskim w 2022 r. - Informacja sygnalna

28.03.2023
Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w województwie zachodniopomorskim w końcu grudnia 2022 r. była o 7,6% niższa niż w grudniu 2021 r. Bezrobotni zarejestrowani w powiatowych urzędach pracy stanowili 6,7% cywilnej ludności aktywnej zawodowo, co ulokowało województwo zachodniopomorskie na 10. miejscu pod względem wielkości stopy bezrobocia w kraju.
Czytaj dalej

27 marca – Międzynarodowy Dzień Teatru 2023

27.03.2023
27 marca – Międzynarodowy Dzień Teatru 2023
Czytaj dalej

21 Marca — Międzynarodowy Dzień Lasów 2023

21.03.2023
21 Marca — Międzynarodowy Dzień Lasów 2023
Czytaj dalej

Link Porozumienie pomiędzy Głównym Urzędem Statystycznym a Centrum Unijnych Projektów Transportowych

16.03.2023
Porozumienie pomiędzy Głównym Urzędem Statystycznym a Centrum Unijnych Projektów Transportowych
Czytaj dalej
1    1  2  3  4  5  6  7  8  9    42
Do góry