W 2020 r. pobór wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności w województwie zachodniopomorskim wyniósł 983,4 hm3 (o 0,6% więcej niż przed rokiem), co stanowiło 11,3% ilości wody pobranej w kraju.