Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy w województwie zachodniopomorskim w końcu grudnia 2015 r. wyniosła 79,4 tys. osób (w tym 42,9 tys. kobiet) i była o 16,0% niższa od notowanej w grudniu 2014 r.