Według stanu na koniec 2018 r. w rejestrze REGON w województwie zachodniopomorskim odnotowano 224,0 tys. podmiotów gospodarki narodowej (bez osób prowadzących gospodarstwa indywidualne w rolnictwie), tj. o 0,8 tys. więcej niż przed rokiem.