Według ostatecznych wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 r. populacja w województwie zachodniopomorskim liczyła 1 657,7 tys. osób. Liczba ludności była mniejsza o 65,2 tys. osób w porównaniu z wynikami spisu z 2011 r.
Na terenie województwa zlokalizowanych było 691,5 tys. mieszkań, tj. o 77,1 tys. więcej w porównaniu ze spisem z 2011 r.