Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Jak zamówić dane

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

ZASADY UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI

Statystyka publiczna zapewnia wszystkim: równość, równoczesność, równorzędność dostępu do danych statystycznych.
Zbierane i gromadzone w badaniach statystyki publicznej dane indywidualne i dane osobowe podlegają szczególnej ochronie. Objęte są tajemnicą statystyczną , a to oznacza, że nie mogą być udostępniane ani publikowane - służą wyłącznie do opracowań, zestawień i analiz statystycznych oraz do tworzenia przez służby statystyki publicznej operatu do badań statystycznych.

 • Nie mogą być również publikowane ani udostępniane dane zagregowane, jeśli istnieje możliwość zidentyfikowania ich z konkretną osobą lub podmiotem gospodarczym. W przypadku danych indywidualnych oznacza to, że nie można udostępniać informacji charakteryzujących wyniki ekonomiczne podmiotów gospodarczych, jeżeli na daną agregację składają się mniej niż 3 podmioty lub udział jednego podmiotu w określonym zestawieniu jest większy niż 3/4 całości.
 • Zamówienia na dane niepublikowane oraz na informacje z prowadzonych urzędowych rejestrów realizowane są odpłatnie.

ZAKRES I FORMA UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI

Zakres i formę udostępnianych informacji statystycznych określa Program Badań Statystycznych zatwierdzany corocznie przez Radę Ministrów.

Wszystkie inne agregacje danych statystycznych poza tymi, które wymieniono w Programie - mogą być wykonywane (przy zachowaniu tajemnicy statystycznej) na specjalne zamówienie odbiorcy za odpłatnością

Informacje udostępniane są w formie:

 • wydawnictw (informacje, publikacje)
 • komunikatów prasowych i informacji zamieszczonych w środkach masowego przekazu
 • informacji udzielanych bezpośrednio, telefonicznie lub korespondencyjnie
 • realizowanych zleceń na indywidualne zamówienie
 • informacji zamieszczonych w Internecie

ZAMÓWIENIA NA NIEPUBLIKOWANE DANE MOŻNA SKŁADAĆ W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:

 • pocztą elektroniczną:
 • pocztą na adres: ul. Jana Matejki 22, 70-530 Szczecin,
 • bezpośrednio w sekretariacie Urzędu
 • faxem: 91 434 05 95

Zamówienie powinno zawierać:

 • zakres podmiotowy (kogo dotyczą informacje)
 • zakres przedmiotowy (jakie informacje)
 • zakres czasowy
 • układ grupowania danych
 • formę udostępnienia (forma elektroniczna, wydruk)
 • nazwisko i imię oraz adres i telefon kontaktowy osoby zlecającej
 • formę płatności
Do góry