Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Gdy skontaktuje się z nami ankieter

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Gdy zadzwoni ankieter

Gdy zadzwoni ankieter Głównego Urzędu Statystycznego w celu przeprowadzenia badania ankietowego możesz:

  • sprawdzić czy w tym czasie przeprowadzane jest dane badanie odwiedzając stronę GUS „Program badań statystycznych statystyki publicznej
  • zweryfikować tożsamość ankietera dzwoniąc do właściwego urzędu statystycznego pod numer

91 459 75 48 – Renata Kowalska – Wydział Badań Ankietowych

  • umówić się na inny termin przeprowadzenia badania
  • poprosić o przeprowadzenie badania metodą bezpośredniego kontaktu z ankieterem w domu z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.

Ankieter odwiedzający respondenta  posiada legitymację służbową.

Kim jest ankieter statystyczny

Ankieter statystki publicznej jest pracownikiem urzędu statystycznego na terenie danego województwa.
Tożsamość ankietera/teleankietera można zweryfikować dzwoniąc do właściwego urzędu statystycznego pod numer

91 459 75 48 – Renata Kowalska – Wydział Badań Ankietowych

Każdy ankieter pracujący w terenie posiada legitymację służbową ze zdjęciem.

Do wylosowanych rodzin/gospodarstw  wysyłany jest list Prezesa GUS, który poprzedza pierwszą wizytę ankietera. List podkreśla znaczenie badania, zawiera skrócone informacje o przebiegu badania, obowiązkach wynikających z podjęcia badania oraz gwarantowanej poufności zbieranych informacji

Badania ankietowe

W ramach badań statystyki publicznej przeprowadzane są badania ankietowe:

  • gospodarstw domowych,
  • cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych i niekonsumpcyjnych oraz cen  targowiskowych ważniejszych produktów rolnych,
  • rolnicze

Badania prowadzone są na terenie całego kraju. Realizację badań w poszczególnych województwach koordynują wojewódzkie urzędy statystyczne, a wylosowane do badania mieszkania/gospodarstwa odwiedzają przedstawiciele wojewódzkiej sieci ankieterów statystycznych.
Badania ankietowe są badaniami reprezentacyjnymi przeprowadzanymi w wybranych do badania w drodze losowania gospodarstwach domowych czy rolnych, reprezentujących całą zbiorowość gospodarstw domowych w Polsce.
Zbiór wylosowanych gospodarstw nazywany jest próbą do badania.
Badanie cen prowadzone jest w 209 rejonach na terenie kraju (w województwie zachodniopomorskim – w 13 terenowych punktach badań oraz w 20 rejonach badań cen targowiskowych), gdzie notuje się ceny i poziom ich zmian dla ponad 1700 reprezentantów w wybranych punktach sprzedaży detalicznej, zakładach gastronomicznych i jednostkach usługowych znajdujących się na terenie rejonu badania cen.

Ze względu na częstotliwość przeprowadzania badania wyróżnia się:

  • badania stałe – realizowane w sposób ciągły, np. badanie budżetów gospodarstw domowych, badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej, użytkowanie gruntów, badanie cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych
  • badania cykliczne – powtarzane cyklicznie w określonych odstępach czasu, np. EU-SILC, SSI-10, EHIS, BSS, badania modułowe
  • badania jednorazowe – realizowane w miarę potrzeb zbierania danych statystycznych o dziedzinie, zjawisku lub procesie.

Zobacz także:

Program badań statystycznych statystyki publicznej  

Do góry