Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Rynek pracy według zawodów

30.04.2020
Rynek pracy według zawodów
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Gospodarka morska w Polsce w 2019 r. - Informacja sygnalna

27.04.2020
W skali roku w portach morskich wzrosły obroty ładunkowe i ruch pasażerów, przy jednoczesnym spadku liczby statków zawijających do polskich portów morskich. Według stanu na koniec 2019 r. morska flota transportowa liczyła mniej statków niż przed rokiem. W porównaniu z 2018 r. odnotowano spadek ładunków przetransportowanych morską flotą przez polskich przewoźników, natomiast wzrost przewozów pasażerów w komunikacji międzynarodowej. W porównaniu z rokiem poprzednim, zarówno łączna liczba polskich jednostek rybackich, jak i łączna moc ich silników nie uległy zmianie, natomiast nieznacznie zmniejszyła się łączna pojemność brutto (GT). Mniejsze były połowy ryb w wodach morskich, przy jednoczesnym wzroście połowów bezkręgowców morskich z uwagi na zmianę dalekomorskich akwenów połowowych.
Czytaj dalej

Składanie sprawozdań statystycznych

01.04.2020
Składanie sprawozdań statystycznych
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Aktywność ekonomiczna ludności w województwie zachodniopomorskim w IV kwartale 2019 r.

30.03.2020
Informacja została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL), przeprowadzonego w IV kwartale 2019 r. Do uogólnienia wyników badania na populację generalną wykorzystano dane o ludności Polski w wieku 15 lat i więcej, pochodzące z bilansów opracowanych na podstawie wyni-ków Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011.
Czytaj dalej

Publikacja Nauka i technika w 2018 r.

30.03.2020
Dane i wskaźniki z zakresu statystyki nauki i techniki dotyczące m.in. działalności badawczej i rozwojowej (B+R), działalności innowacyjnej przedsiębiorstw przemysłowych i w sektorze usług, ochrony własności przemysłowej, biotechnologii i nanotechnologii oraz zasobów ludzkich dla nauki i techniki. Przekroje: województwa, podregiony (NUTS 3), dziedziny B+R, sektory wykonawcze, rodzaje działalności (sekcje i działy PKD 2007)
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Bezrobocie rejestrowane w województwie zachodniopomorskim w 2019 r. - Informacja sygnalna

30.03.2020
Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w województwie zachodniopomorskim w końcu grudnia 2019 r. wyniosła 41,8 tys. osób (w tym kobiet – 24,3 tys.) i była o 9,2% niższa niż w grudniu 2018 r. Bezrobotni zarejestrowani w powiatowych urzędach pracy stanowili 6,7% cywilnej ludności aktywnej zawodowo, co ulokowało województwo zachodniopomorskie na 10. miejscu pod względem wielkości stopy bezrobocia w kraju
Czytaj dalej

Nowa organizacja badania cen detalicznych od 16 marca 2020 r. do odwołania

18.03.2020
Nowa organizacja badania cen detalicznych od 16 marca 2020 r. do odwołania
Czytaj dalej
1    33  34  35  36  37  38  39  40  41    45
Do góry