Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Notatka informacyjna Informacja o podmiotach gospodarki narodowej Lipiec 2022 - województwo zachodniopomorskie

18.08.2022
Informacja o podmiotach gospodarki narodowej Lipiec 2022 - województwo zachodniopomorskie
Czytaj dalej

Publikacja Województwo zachodniopomorskie w liczbach 2022

28.07.2022
Folder zawiera podstawowe informacje dotyczące sytuacji społeczno-gospodarczej województwa zachodniopomorskiego w 2021 r.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Transport wodny śródlądowy w Polsce w 2021 r. - Informacja sygnalna

28.07.2022
Układ i długość śródlądowych dróg wodnych w Polsce od lat utrzymuje się na zbliżonym poziomie. Czynnikiem, który ma bezpośredni wpływ na wielkość przewozów ładunków i pracę przewozową w żegludze śródlądowej jest między innymi stan dróg wodnych. Niekorzystne warunki nawigacyjne determinują podstawowe parametry konstrukcyjne taboru, tj. stosunkowo małą ładowność barek. Przekłada się to bezpośrednio na wolumen przewożonych ładunków. Ilość ładunków przewiezionych przez polskich armatorów żeglugą śródlądową ulega systematycznemu zmniejszeniu w skali roku. Dotyczy to zarówno przewozów realizowanych w transporcie krajowym, jak i międzynarodowym.
Czytaj dalej

Publikacja Gospodarka oparta na wiedzy w województwie zachodniopomorskim w 2021 r.

20.07.2022
Analiza sytuacji społeczeństwa informacyjnego oraz nauki i techniki, dotycząca m.in.: wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwach, działalności badawczej i rozwojowej (B+R); działalności innowacyjnej przedsiębiorstw przemysłowych i w sektorze usług.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Informacja o podmiotach gospodarki narodowej Czerwiec 2022 - województwo zachodniopomorskie

19.07.2022
Informacja o podmiotach gospodarki narodowej Czerwiec 2022 - województwo zachodniopomorskie
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Aktywność ekonomiczna ludności w województwie zachodniopomorskim w 1 kwartale 2022 r.

30.06.2022
W 1 kwartale 2022 r. zarówno współczynnik aktywności zawodowej jak i wskaźnik zatrudnienia były wyższe niż w analogicznym okresie poprzedniego roku (odpowiednio o 1,6 p. proc. i o 1,4 p. proc.). Stopa bezrobocia ukształtowała się na poziomie 3,6% (wobec 3,1% przed rokiem). W skali roku zwiększyła się liczba osób aktywnych zawodowo, a zmniejszyła – biernych zawodowo; odnotowano spadek wskaźnika obciążenia pracujących osobami niepracującymi.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w województwie zachodniopomorskim w 2021 r. - Informacja sygnalna

27.06.2022
W 2021 r. wyniki finansowe badanych przedsiębiorstw były znacznie wyższe od uzyskanych rok wcześniej. Większość wskaźników ekonomiczno-finansowych uległa poprawie. Odnotowano spadek nakładów inwestycyjnych.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Biuletyn statystyczny Szczecina 01 kwartał 2022

24.06.2022
Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą miasta Szczecina m.in. z zakresu rynku pracy, wynagrodzeń, finansów przedsiębiorstw, przemysłu, budownictwa, handlu i bezpieczeństwa publicznego.
Czytaj dalej

Dzień Dziecka – 1 Czerwca 2022

31.05.2022
Dzień Dziecka - dane dla województwa zachodniopomorskiego za 2021 rok
Czytaj dalej
1    14  15  16  17  18  19  20  21  22    45
Do góry