Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Informacja sygnalna Bezrobocie rejestrowane w województwie zachodniopomorskim w 2020 r. - Informacja sygnalna

31.03.2021
Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w województwie zachodniopomorskim w końcu grudnia 2020 r. była blisko o jedną czwartą wyższa niż w grudniu 2019 r. Bezrobotni zarejestrowani w powiatowych urzędach pracy stanowili 8,3% cywilnej ludności aktywnej zawodowo, co ulokowało województwo zachodniopomorskie na 12. miejscu pod względem wielkości stopy bezrobocia w kraju. .
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Aktywność ekonomiczna ludności w województwie zachodniopomorskim w IV kwartale 2020 r.

31.03.2021
W IV kwartale 2020 r. w porównaniu z analogicznym okresem 2019 r. odnotowano wzrost aktywności ekonomicznej ludności. Ludność aktywna zawodowo stanowiła 54,3% ludności w wieku 15 lat i więcej (o 1,0 p. proc. więcej niż przed rokiem). Zwiększyła się zarówno liczba pracujących, jak i bezrobotnych. Odnotowano spadek liczby biernych zawodowo. W konsekwencji tych zmian spadł wskaźnik obciążenia pracujących osobami niepracującymi.
Czytaj dalej

Publikacja Nauka i technika w 2019 r.

30.03.2021
Analiza wskaźników z zakresu statystyki nauki i techniki: działalności badawczej i rozwojowej (B+R), działalności innowacyjnej przedsiębiorstw przemysłowych i w sektorze usług, ochrony własności przemysłowej, biotechnologii, nanotechnologii, produkcji, zatrudnienia i handlu wg poziomów techniki oraz zasobów ludzkich dla nauki i techniki.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa zachodniopomorskiego - luty 2021

26.03.2021
Publikacja ukazuje się z miesięczną częstotliwością i zapewnia dostęp do najbardziej aktualnych informacji statystycznych dotyczących procesów zachodzących na terenie województwa zachodniopomorskiego z zakresu m. in. rynku pracy, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu, cen oraz działalności portów morskich. Zawarty w opracowaniu syntetyczny komentarz analityczny oraz graficzna forma prezentacji danych ułatwiają właściwą interpretację opisywanych zjawisk. Dla pełniejszego zobrazowania przedstawianych zagadnień wybrane dane prezentowane są według sekcji PKD, sektorów i form własności, powiatów oraz w odniesieniu do wartości ogólnopolskich.
Czytaj dalej

27 marca – Międzynarodowy Dzień Teatru 2021

26.03.2021
27 marca – Międzynarodowy Dzień Teatru 2021
Czytaj dalej

21 Marca — Międzynarodowy dzień lasów 2021

19.03.2021
21 Marca — Międzynarodowy dzień lasów 2021
Czytaj dalej

Publikacja Jak korzystamy z Internetu? – 2020

10.03.2021
Folder zawierający podstawowe informacje o wykorzystaniu technologii ICT w przedsiębiorstwach, gospodarstwach domowych i przez osoby indywidualne
Czytaj dalej

8 i 10 Marca - Międzynarodowy Dzień Kobiet i Mężczyzn 2021

05.03.2021
8 i 10 Marca - Międzynarodowy Dzień Kobiet i Mężczyzn 2021
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Biuletyn statystyczny województwa zachodniopomorskiego - IV kwartał 2020

01.03.2021
Podstawowe wskaźniki charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województwa m.in. z zakresu rynku pracy i wynagrodzeń, cen, finansów przedsiębiorstw, rolnictwa, przemysłu, budownictwa i handlu i gospodarki morskiej.Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, sekcje i działy PKD 2007, wybrane wyroby wg PKWiU, grupy COICOP.
Czytaj dalej
1    15  16  17  18  19  20  21  22  23    41
Do góry