Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Zapytania ofertowe

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Nr Nazwa postępowania Data zamieszczenia Data składania ofert
USSZC-WAD.2140.1.2018
Zapytanie ofertowe na złożenie oferty na pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży budowlanej przy realizacji zadania pn. „Przebudowa budynku, przy ul. Żeromskiego 6 w Świnoujściu. ETAP I“ 12.06.2019 21.06.2019
zalacznik_nr_1_-_formularz_ofertowy_2.docx 12.06.2019
umowa.pdf 12.06.2019
Informacja o zamknięciu postępowania.pdf 26.06.2019
USSZC-WAD.2152.5.2018/G/
Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej przy realizacji zadania pn.: „Remont, zmiana sposobu użytkowania wskazanych pomieszczeń wraz z elementami przebudowy istniejącego budynku w związku z utworzeniem Oddziału Urzędu Statystycznego w Świnoujściu przy ul. Żeromskiego 6, 72-600 Świnoujście”. 20.03.2018 26.03.2018
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy 20.03.2018
Załącznik nr 2 – Wzór umowy 20.03.2018
Informacja o zamknięciu postępowania 28.03.2018
USSZC-WAD.2152.4.2018/G/
Remont, zmiana sposobu użytkowania wskazanych pomieszczeń wraz z elementami przebudowy istniejącego budynku w związku z utworzeniem Oddziału Urzędu Statystycznego w Świnoujściu przy ul. Żeromskiego 6, 72-600 Świnoujście 16.03.2018 23.03.2018
załącznik nr 1 - formularz_ofertowy 16.03.2018
załącznik nr 2 - oświadczenie wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu 16.03.2018
załącznik nr 3_-_oswiadczenie_wykonawcy_dotyczace_przeslanek_wykluczenia_z_postepowania 16.03.2018
załącznik nr 4 - wykaz wykonanych robót budowlanych 16.03.2018
załącznik nr 5 - wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia 16.03.2018
załącznik nr 6 - oświadczenie wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej 16.03.2018
załącznik nr 7 - wzór umowy 16.03.2018
załącznik nr 8 - projekt wykonawczy remontu - architektura 16.03.2018
załącznik nr 9 - projekt wykonawczy konstrukcji 16.03.2018
załącznik nr 10 - projekt wykonawczy branża sanitarna 16.03.2018
załącznik nr 11 - projekt wykonawczy branża elektryczna 16.03.2018
załącznik nr 12 - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - branża sanitarna 16.03.2018
załącznik nr 13 - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - branża elektryczna 16.03.2018
załącznik nr 14 - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - branża budowlana 16.03.2018
załącznik nr 15 - przedmiar robót branża sanitarna 16.03.2018
załącznik nr 16 - przedmiar robót branża elektryczna i teletechniczna 16.03.2018
załącznik nr 17 - przedmiar robót branża_budowlana 16.03.2018
załącznik nr 18 - plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 16.03.2018
załącznik nr 19 decyzja nr 251 pb 2017 16.03.2018
Protokół z przeprowadzonego postępowania 26.03.2018
Informacja o unieważnieniu postępowania 26.03.2018
USSZC-WAD.2152.3.2018/G/
Remont, zmiana sposobu użytkowania wskazanych pomieszczeń wraz z elementami przebudowy istniejącego budynku w związku z utworzeniem Oddziału Urzędu Statystycznego w Świnoujściu przy ul. Żeromskiego 6, 72-600 Świnoujście 06.03.2018 15.03.2018
załącznik nr 1 - formularz_ofertowy 06.03.2018
załącznik nr 2 - oświadczenie wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu 06.03.2018
załącznik nr 3_-_oswiadczenie_wykonawcy_dotyczace_przeslanek_wykluczenia_z_postepowania 06.03.2018
załącznik nr 4 - wykaz wykonanych robót budowlanych 06.03.2018
załącznik nr 5 - wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia 06.03.2018
załącznik nr 6 - oświadczenie wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej 06.03.2018
załącznik nr 7 - wzór umowy 06.03.2018
załącznik nr 8 - projekt wykonawczy remontu - architektura 06.03.2018
załącznik nr 9 - projekt wykonawczy konstrukcji 06.03.2018
załącznik nr 10 - projekt wykonawczy branża sanitarna 06.03.2018
załącznik nr 11 - projekt wykonawczy branża elektryczna 06.03.2018
załącznik nr 12 - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - branża sanitarna 06.03.2018
załącznik nr 13 - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - branża elektryczna 06.03.2018
załącznik nr 14 - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - branża budowlana 06.03.2018
załącznik nr 15 - przedmiar robót branża sanitarna 06.03.2018
załącznik nr 16 - przedmiar robót branża elektryczna i teletechniczna 06.03.2018
załącznik nr 17 - przedmiar robót branża_budowlana 06.03.2018
załącznik nr 18 - plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 06.03.2018
załącznik nr 19 decyzja nr 251 pb 2017 06.03.2018
Protokół z przeprowadzonego zapytania ofertowego 15.03.2018
Informacja o unieważnieniu postępowania 15.03.2018
USSZC-WAD.2152.29.2017/G/
Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej przy realizacji zadania pn.: „Remont, zmiana sposobu użytkowania wskazanych pomieszczeń wraz z elementami przebudowy istniejącego budynku w związku z utworzeniem Oddziału Urzędu Statystycznego w Świnoujściu przy ul. Żeromskiego 6, 72-600 Świnoujście”. 28.11.2017 05.12.2017
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy 28.11.2017
Załącznik nr 2 – Wzór umowy 28.11.2017
Informacja o zamknięciu postępowania 05.12.2017
USSZC-WAD.2152.28.2017/G/
Remont, zmiana sposobu użytkowania wskazanych pomieszczeń wraz z elementami przebudowy istniejącego budynku w związku z utworzeniem Oddziału Urzędu Statystycznego w Świnoujściu przy ul. Żeromskiego 6, 72-600 Świnoujście.
Termin otwarcia ofert: 4. 12. 2017 r., godz. 9.30
24.11.2017
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy 24.11.2017
Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postepowaniu 24.11.2017
Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania 24.11.2017
Załącznik nr 4 - Wykaz wykonanych robót budowlanych 24.11.2017
Załącznik nr 5 - Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia 24.11.2017
Załącznik nr 6 - Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej 24.11.2017
Załącznik nr 7 - Wzór umowy 24.11.2017
Załącznik nr 8 - Projekt wykonawczy remontu - Architektura 24.11.2017
Załącznik nr 9 - Projekt wykonawczy konstrukacji 24.11.2017
Załącznik nr 10 - Projekt wykonawczy branża sanitarna 24.11.2017
Załącznik nr 11 - Projekt wykonawczy branża elektryczna 24.11.2017
Załącznik nr 12 - STWiOR - branża sanitarna 24.11.2017
Załącznik nr 13 - STWiOR - branża elektryczna 24.11.2017
Załącznik nr 14 - STWiOR - branża budowlana 24.11.2017
Załącznik nr 15 - Przedmiar robót branża sanitarna 24.11.2017
Załącznik nr 16 - Przedmiar robót branża elektryczna i teletechniczna 24.11.2017
Załącznik nr 17 - Przedmiar robót branża budowlana 24.11.2017
Załącznik nr 18 - Decyzja nr 251 PB 2017 24.11.2017
Informacja o unieważnieniu postępowania 05.12.2017
Do góry