Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Przetargi

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Nr Nazwa postępowania Data zamieszczenia Data składania ofert
571458-N-2018
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Opracowanie dokumentacji projektowej remontu budynku Goplana (Oddział Świnoujście) 13.06.2018
SIWZ 13.06.2018
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia 13.06.2018
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy 13.06.2018
Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 13.06.2018
Załącznik nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia 13.06.2018
Załącznik nr 5 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej 13.06.2018
Załącznik nr 6 - Wykaz usług 13.06.2018
Załącznik nr 7 - Wykaz osób 13.06.2018
Załącznik nr 8 - Wzór zobowiązania 13.06.2018
Załącznik nr 9 - Umowa 13.06.2018
Załącznik nr 10 - Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO 13.06.2018
Opinia geotechniczna do oceny przyczyn spękań budynku wczasowego „GOPLANA” cz. 1 13.06.2018
Opinia geotechniczna do oceny przyczyn spękań budynku wczasowego „GOPLANA” cz. 2 13.06.2018
Inwentaryzacja budowlana i wielobranżowa ekspertyza techniczna budynku cz. 1 13.06.2018
Inwentaryzacja budowlana i wielobranżowa ekspertyza techniczna budynku cz. 2 13.06.2018
Rzuty DWG 1 13.06.2018
Rzuty DWG 1 13.06.2018
Opinia techniczna w branży konstrukcja Ocena stanu technicznego budynku wraz z opisem możliwych przyczyn powstania usterek z 2013 roku cz. 1 19.06.2018
Opinia techniczna w branży konstrukcja Ocena stanu technicznego budynku wraz z opisem możliwych przyczyn powstania usterek z 2013 roku cz. 2 19.06.2018
Protokół z otwarcia ofert 22.06.2018
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 16.07.2018
USSZC-WAD.271.2.2017
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Świadczenie usług pocztowych dotyczących przesyłek listowych i paczek w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Statystycznego w Szczecinie (siedziby oraz jego Oddziałów w Koszalinie i Stargardzie). 30.08.2017
Załacznik nr 1 – formularz oferty 30.08.2017
Załącznik nr 2 – opis przedmiotu zamówienia 30.08.2017
Załącznik nr 3 – oświadczenie wykonawcy dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu 30.08.2017
Załącznik nr 4 – oświadczenie wykonawcy dot. przesłanek wykluczenia z postępowania 30.08.2017
Załącznik nr 5 – wykaz podobnych usług 30.08.2017
Załącznik nr 6 – istotne postanowienia umowy 30.08.2017
Załącznik nr 7 – oświadczenie wykonawcy 30.08.2017
Ogłoszenie po zmianach 08.09.2017
Odpowiedzi na pytania 08.09.2017
Załącznik nr 1 – Formularz oferty po zmianach 08.09.2017
Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia po zmianach 08.09.2017
Załącznik nr 6 – Istotne postanowienia umowy po zmianach 08.09.2017
Protokół z otwarcia ofert 13.09.2017
Zawiadomienie o wyborze oferty 19.09.2017
Ogłoszenie nr 107469-2015
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA-Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji inwestycyjnej na potrzeby termomodernizacji budynku Urzędu Statystycznego w Szczecinie Oddział w Koszalinie, ul. Al. Monte Cassino 4 30.07.2015
Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 30.07.2015
SIWZ - po modyfikacji 30.07.2015
Załącznik nr 8 - umowa po zmianie 30.07.2015
USSZC WAD.271.2.2015
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM – Przygotowanie dokumentacji inwestycyjnej na potrzeby termomodernizacji budynku Urzędu Statystycznego w Szczecinie 20.07.2015
SIWZ 20.07.2015
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia 20.07.2015
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy 20.07.2015
Załącznik nr 3 - Oświadczenie - art 22 ust. 1 20.07.2015
Załącznik nr 4 - Oświadczenie - art 24 ust. 1 20.07.2015
Załącznik nr 5 - Oświadczenie o grupie kapitałowej 20.07.2015
Załącznik nr 6 - Wykaz zamówień 20.07.2015
Załącznik nr 7 - Wykaz osób 20.07.2015
Załącznik nr 8 - Wzór umowy 20.07.2015
Zawiadomienie o wyborze najlepszej oferty 27.08.2015
USSZC-WAD.271.1.2015
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM – Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Statystycznego w Szczecinie (siedziby oraz jego Oddziałów w Koszalinie i Stargardzie Szczecińskim) 08.07.2015
SIWZ - Usługi pocztowe 08.07.2015
Załącznik Nr 1 - Formularz oferty 08.07.2015
Załącznik Nr 1SK 08.07.2015
Załącznik Nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 08.07.2015
Załącznik Nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia 08.07.2015
Załącznik Nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej 08.07.2015
Załącznik Nr 5 - Wykaz podobnych zamówień 08.07.2015
Załacznik Nr 6 - Istotne Postanowienia Umowy 08.07.2015
Wyjaśnienia do SIWZ 15.07.2015
Wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ 16.07.2015
Zmodyfikowany załącznik Nr 1 do SIWZ 16.07.2015
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 16.07.2015
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 07.08.2015
Do góry