Według stanu na koniec 2018 r. morska i przybrzeżna flota transportowa liczyła więcej statków niż przed rokiem. W porównaniu z 2017 r. odnotowano wzrost ładunków przetransportowanych morską flotą przez polskich przewoźników, natomiast spadek przewozów pasażerów w komunikacji międzynarodowej. W skali roku w portach morskich wzrosły obroty ładunkowe oraz zwiększyła się liczba statków zawijających, przy jednoczesnym wzroście ruchu pasażerów. Zmniejszyła się liczba jednostek polskiej floty rybackiej. Mniejsze były połowy ryb i bezkręgowców morskich.