Opracowanie prezentuje gospodarstwa rolne posiadające certyfikat rolnictwa ekologicznego i prowadzące działalność rolniczą. Dane dotyczą struktury produkcji, zatrudnienia, użytkowania gruntów, maszyn i urządzeń rolniczych oraz nawożenia. Opracowanie przygotowano na podstawie danych z Powszechnego Spisu Rolnego 2010.