Spośród mieszkańców województwa zachodniopomorskiego w 2016 r. do pracy poza gminę swojego zamieszkania dojeżdżało 97,8 tys. pracowników najemnych, co stanowiło 3,0% ogółu dojeżdżających w kraju (w 2011 r. 98,1 tys., tj. 3,1%).