Prezentowane w niniejszym opracowaniu dane dotyczą przedsiębiorstw, w których liczba pracujących wynosi: do 9 osób (mikro-przedsiębiorstwa), 10 – 49 osób (przedsiębiorstwa małe), 50 – 249 osób (średnie), 250 i więcej (duże). Przedstawione informacje uzyskano na podstawie wyników badań realizowanych za lata 2005-2007:
— SP-3 o działalności gospodarczej przedsiębiorstw (o liczbie pracujących do 9 osób),
— F-02 - (statystyczne sprawozdanie finansowe), SP (roczna ankieta przedsiębiorstwa) oraz F-03 (o stanie i ruchu środków trwałych) podmiotów o liczbie pracujących powyżej 9 osób, prowadzących księgi rachunkowe lub książkę przychodów i rozchodów,
— Z-06 - sprawozdanie o pracujących, wynagrodzeniach i czasie pracy.
Dane zaprezentowane są według sekcji PKD.