Publikacja zawiera podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województwa zachodniopomorskiego, m.in. z zakresu ludności, rynku pracy i wynagrodzeń, cen, finansów przedsiębiorstw, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu, turystyki, podmiotów gospodarki narodowej, bezpieczeństwa publicznego oraz portów morskich. Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, sekcje i działy PKD 2007, wybrane wyroby według PKWiU, grupy COICOP, sektory własności. Dane zaprezentowano w okresach miesięcznych, kwartalnych, rocznych oraz narastająco. Przedstawiono również wybrane dane o powiatach oraz podstawowe dane ogólnopolskie.