Publikacja zawiera podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą Szczecina