Information society in Poland. Results of statistical surveys in the years 2015-2019

View QR Code A A A save as pdf print
Date of publication: 16.12.2019

Data and indicators in the field usage of information and communication technologies in public administration, enterprises, households and by individuals of age 16-74 being members of households. Results of another edition of research based on international methodological recommendations of the Eurostat. Comparison results of Polish survey with other European countries.

By: sekcje PKD 2007 i klasy wielkości przedsiębiorstw; gospodarstwa domowe według składu osobowego, dochodu miesięcznego netto, lokalizacji; osoby według miejsca zamieszkania, płci, wieku i poziomu wykształcenia.
up