Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Newsletter

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
25.05.2018

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Główny Urząd Statystyczny (dalej GUS) niniejszym informuje o zasadach oraz o przysługujących Pani/Panu prawach związanych z przetwarzaniem przez GUS Pani/Pana danych osobowych.

  1. Wskazanie administratora - Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes GUS mający siedzibę w Warszawie (00-925 Warszawa) przy al. Niepodległości 208.
  2. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych: GUS przetwarza Pani/Pana dane osobowe w postaci adresu e-mail na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w celu wykonania obowiązków informacyjnych wynikających z ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej.
  3. Obowiązek podania danych osobowych: Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest całkowicie dobrowolne. Jednakże niewyrażenie zgody lub cofnięcie zgody na podanie danych osobowych uniemożliwi Pani/Panu otrzymywanie newslettera. 
  4. Informacje o odbiorcach Pani/Pana danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane żadnym odbiorcom.
  5. Okresy przetwarzania danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe będą do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.
  6. Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji: Podane przez Panią/Pana dane nie będą profilowane ani też nie będą podstawą do zautomatyzowanej decyzji. 
  7. Prawa osoby, której dane dotyczą: prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne; prawo do żądania usunięcia danych osobowych; prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych; prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania; prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  8. Przekazywanie danych osobowych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) lub organizacji międzynarodowych: Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom mającym siedzibę poza EOG, oraz organizacjom międzynarodowym.

Jeśli ma Pani/Pan pytania odnośnie sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez GUS, a także przysługujących Pani/Pana uprawnień, prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych 


Jeżeli nie wyraża Pani/Pan dalszej zgody na dalsze przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych może Pani/Pan ją cofnąć korzystając z linku na końcu wiadomości.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzana danych osobowych w związku z wysyłaniem newslettera znajduje się na stronie http://bip.stat.gov.pl/rodo/klauzule-informacyjne/newsletter/.”

Do góry