Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Badanie czasu użytkowania własności intelektualnej – oprogramowanie. Badanie czasu użytkowania wyników prac B+R.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
03.12.2020

Ze względu na coraz większe zainteresowanie tematyką produktów własności intelektualnej, istnieje potrzeba uzyskania informacji na temat praktyk związanych z produktami finalnymi prac B+R oraz nowo utworzonym oprogramowaniem a także ich cyklu życia. Główny Urząd Statystyczny, podobnie jak krajowe urzędy statystyczne innych państw członkowskich, podejmuje regularne inicjatywy mające na celu optymalizację danych statystycznych i poprawę jakości rachunków narodowych wraz ze zmieniającymi się warunkami gospodarczymi.


Mając na uwadze powyższe, Główny Urząd Statystyczny przystąpił do projektu Komisji Europejskiej (Eurostatu) zatytułowanego Poprawa danych dotyczących Dochodu Narodowego Brutto. Celem projektu jest poprawa jakości, przejrzystości i infrastruktury metodologicznej rachunków narodowych w zakresie szacunków dochodu narodowego brutto (DNB) oraz harmonizacja danych dotyczących DNB dla budżetu UE. Szczegółowe zadania realizowane w ramach projektu będą obejmowały analizę okresów użytkowania produktów własności intelektualnej. Zadania te będą wykonane przez Urząd Statystyczny w Szczecinie, we współpracy z przedstawicielami Departamentu Rachunków Narodowych.

Zwracamy się do Państwa z prośbą o udział w badaniach mających na celu  analizę okresu użytkowania produktów własności intelektualnej - oprogramowania oraz okresu użytkowania wyników prac B+R. Zakres tematyczny przesłanych w formularzach pytań ma umożliwić analizę historii zdarzeń, począwszy od nabycia (zakupu) lub opracowania nowego oprogramowania bądź nowej wiedzy, poprzez ich wdrożenie, aż do wycofania z procesu produkcyjnego lub z prowadzonej działalności. Uzyskane dane pozwolą na oszacowanie odpowiednich parametrów rozkładów, służących do oceny tempa amortyzacji nakładów na produkty własności intelektualnej, które od kilku lat - zgodnie z międzynarodowymi rekomendacjami - są ujmowane w rachunkach narodowych jako nakłady kapitałowe. Dodatkowo informujemy, iż formularze poddane były konsultacjom wśród wytypowanych podmiotów, mającym na celu ich weryfikację.

Mimo wszelkich niedogodności związanych z sytuacją epidemiczną w Polsce liczymy na Państwa współpracę i zrozumienie.

Do góry