Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Europejski Konkurs Statystyczny

10.01.2022
Europejski Konkurs Statystyczny
Czytaj dalej

Publikacja Tytułowy Plan Wydawniczy Urzędu Statystycznego w Szczecinie 2022 r.

10.01.2022
Tytułowy Plan Wydawniczy jest wykazem publikacji Urzędu, które ukażą się w 2022 r.
Czytaj dalej

Publikacja Rocznik Statystyczny Województwa Zachodniopomorskiego 2021

31.12.2021
Bogaty zestaw statystycznych informacji wynikowych dotyczący stanu środowiska naturalnego i sytuacji społeczno-gospodarczej województwa.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Koniunktura gospodarcza w województwie zachodniopomorskim w 2021 r.

30.12.2021
Raport przestawia ogólny klimat koniunktury w poszczególnych sekcjach działalności gospodarczej w województwie. Opracowanie zawiera diagnozy dotyczące portfela zamówień, oceny bieżące i prognozy produkcji, oceny sytuacji finansowej podmiotów oraz warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Raport opracowuje Departament Przedsiębiorstw GUS.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Biuletyn Statystyczny Szczecina III kwartał 2021

30.12.2021
Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą miasta Szczecina m.in. z zakresu rynku pracy, wynagrodzeń, finansów przedsiębiorstw, przemysłu, budownictwa, handlu i bezpieczeństwa publicznego.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Aktywność ekonomiczna ludności w województwie zachodniopomorskim w 3 kwartale 2021 r.

30.12.2021
W 3 kwartale 2021 r. w porównaniu z 2 kwartałem bieżącego roku odnotowano wzrost aktywności ekonomicznej ludności. Ludność aktywna zawodowo stanowiła 56,3% ludności w wieku 15-89 lat (o 2,0 p. proc. więcej niż w poprzednim kwartale). Zwiększyła się zarówno liczba pracujących, jak i bezrobotnych. Odnotowano nieznaczny spadek liczby biernych zawodowo. W konsekwencji tych zmian spadł wskaźnik obciążenia pracujących osobami niepracującymi.
Czytaj dalej

Publikacja Rocznik Statystyczny Gospodarki Morskiej 2021

28.12.2021
Kompleksowe informacje statystyczne obrazujące stan gospodarki morskiej w 2020 r. w porównaniu z latami poprzednimi. Informacje charakteryzujące gospodarkę morską na tle gospodarki narodowej, dane statystyczne o podmiotach gospodarki morskiej, pracujących, zatrudnieniu, wynagrodzeniach, nakładach inwestycyjnych, środkach trwałych i finansach, obrotach ładunkowych, ruchu pasażerów i statków w portach morskich, morskiej i przybrzeżnej flocie transportowej oraz przewozach dokonanych przez polskich przewoźników morskich, morskiej flocie handlowej podnoszącej polską banderę, wypadkach i ratownictwie morskim, produkcji statków, rybołówstwie morskim i przetwórstwie rybnym, szkolnictwie morskim i nauce, ochronie środowiska morskiego oraz turystyce morskiej. Ponadto rocznik będzie wzbogacony podstawowymi informacjami o gospodarce morskiej w układzie międzynarodowym.
Czytaj dalej

Publikacja Transport w województwie zachodniopomorskim w 2020 r.

28.12.2021
Informacje o sieci komunikacyjnej: drogach, mostach, liniach kolejowych, taborze transportowym oraz pojazdach samochodowych, przewozach ładunków i pasażerów wg rodzajów transportu oraz o przychodach i wynikach finansowych w przedsiębiorstwach transportowych.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Ochrona środowiska i leśnictwo w województwie zachodniopomorskim w 2020 r. - Informacja sygnalna

22.12.2021
W 2020 r. pobór wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności w województwie zachodniopomorskim wyniósł 983,4 hm3 (o 0,6% więcej niż przed rokiem), co stanowiło 11,3% ilości wody pobranej w kraju.
Czytaj dalej
1    21  22  23  24  25  26  27  28  29    46
Do góry