Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Zapytania ofertowe

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Nr Nazwa postępowania Data zamieszczenia Data składania ofert
USSZC-WAD.2152.29.2017/G/
Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej przy realizacji zadania pn.: „Remont, zmiana sposobu użytkowania wskazanych pomieszczeń wraz z elementami przebudowy istniejącego budynku w związku z utworzeniem Oddziału Urzędu Statystycznego w Świnoujściu przy ul. Żeromskiego 6, 72-600 Świnoujście”. 28.11.2017 05.12.2017
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy 28.11.2017
Załącznik nr 2 – Wzór umowy 28.11.2017
Informacja o zamknięciu postępowania 05.12.2017
USSZC-WAD.2152.28.2017/G/
Remont, zmiana sposobu użytkowania wskazanych pomieszczeń wraz z elementami przebudowy istniejącego budynku w związku z utworzeniem Oddziału Urzędu Statystycznego w Świnoujściu przy ul. Żeromskiego 6, 72-600 Świnoujście.
Termin otwarcia ofert: 4. 12. 2017 r., godz. 9.30
24.11.2017
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy 24.11.2017
Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postepowaniu 24.11.2017
Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania 24.11.2017
Załącznik nr 4 - Wykaz wykonanych robót budowlanych 24.11.2017
Załącznik nr 5 - Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia 24.11.2017
Załącznik nr 6 - Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej 24.11.2017
Załącznik nr 7 - Wzór umowy 24.11.2017
Załącznik nr 8 - Projekt wykonawczy remontu - Architektura 24.11.2017
Załącznik nr 9 - Projekt wykonawczy konstrukacji 24.11.2017
Załącznik nr 10 - Projekt wykonawczy branża sanitarna 24.11.2017
Załącznik nr 11 - Projekt wykonawczy branża elektryczna 24.11.2017
Załącznik nr 12 - STWiOR - branża sanitarna 24.11.2017
Załącznik nr 13 - STWiOR - branża elektryczna 24.11.2017
Załącznik nr 14 - STWiOR - branża budowlana 24.11.2017
Załącznik nr 15 - Przedmiar robót branża sanitarna 24.11.2017
Załącznik nr 16 - Przedmiar robót branża elektryczna i teletechniczna 24.11.2017
Załącznik nr 17 - Przedmiar robót branża budowlana 24.11.2017
Załącznik nr 18 - Decyzja nr 251 PB 2017 24.11.2017
Informacja o unieważnieniu postępowania 05.12.2017
Do góry