Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.
Nr Nazwa postępowania Data zamieszczenia Data składania ofert
Ogłoszenie nr 107469-2015
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA-Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji inwestycyjnej na potrzeby termomodernizacji budynku Urzędu Statystycznego w Szczecinie Oddział w Koszalinie, ul. Al. Monte Cassino 4 30.07.2015
Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 30.07.2015
SIWZ - po modyfikacji 30.07.2015
Załącznik nr 8 - umowa po zmianie 30.07.2015
USSZC WAD.271.2.2015
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM – Przygotowanie dokumentacji inwestycyjnej na potrzeby termomodernizacji budynku Urzędu Statystycznego w Szczecinie 20.07.2015
SIWZ 20.07.2015
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia 20.07.2015
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy 20.07.2015
Załącznik nr 3 - Oświadczenie - art 22 ust. 1 20.07.2015
Załącznik nr 4 - Oświadczenie - art 24 ust. 1 20.07.2015
Załącznik nr 5 - Oświadczenie o grupie kapitałowej 20.07.2015
Załącznik nr 6 - Wykaz zamówień 20.07.2015
Załącznik nr 7 - Wykaz osób 20.07.2015
Załącznik nr 8 - Wzór umowy 20.07.2015
Zawiadomienie o wyborze najlepszej oferty 27.08.2015
USSZC-WAD.271.1.2015
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM – Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Statystycznego w Szczecinie (siedziby oraz jego Oddziałów w Koszalinie i Stargardzie Szczecińskim) 08.07.2015
SIWZ - Usługi pocztowe 08.07.2015
Załącznik Nr 1 - Formularz oferty 08.07.2015
Załącznik Nr 1SK 08.07.2015
Załącznik Nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 08.07.2015
Załącznik Nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia 08.07.2015
Załącznik Nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej 08.07.2015
Załącznik Nr 5 - Wykaz podobnych zamówień 08.07.2015
Załacznik Nr 6 - Istotne Postanowienia Umowy 08.07.2015
Wyjaśnienia do SIWZ 15.07.2015
Wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ 16.07.2015
Zmodyfikowany załącznik Nr 1 do SIWZ 16.07.2015
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 16.07.2015
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 07.08.2015
Do góry