W Urzędzie Statystycznym w Szczecinie trwają prace nad cyfrowym zapisem archiwalnych zasobów bibliotecznych. Pierwsze zdigitalizowane publikacje dostępne są w zakładce „Publikacje i foldery” – Cyfrowe zasoby archiwalne.

Bezpośredni link: http://szczecin.stat.gov.pl/osrodki/zachodniopomorski-osrodek-badan-regionalnych-1236/informatorium/rchiwum/