W dniach 02.10 – 20.10. 2017 r. na terenie całego kraju realizowane będzie badanie „Uczestnictwo mieszkańców Polski (rezydentów) w podróżach”. W związku z tym być może to właśnie do Państwa mieszkania zawita jeden z naszych ankieterów w celu przeprowadzenia wywiadu. Jeśli tak się stanie, chcielibyśmy serdecznie prosić o wyrażenie zgody na wzięcie udziału w badaniu.

Współpracować z Państwem będzie odpowiednio przeszkolony ankieter, posiadający legitymację i/bądź upoważnienie wydane przez Urząd Statystyczny w Szczecinie. Udzielając ankieterowi odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszach, staną się Państwo współtwórcami badania, którego celem jest zebranie danych o krajowych i zagranicznych wyjazdach członków gospodarstw domowych, zakończonych w III kwartale 2017 roku. Badanie dostarczy informacji o skali uczestnictwa mieszkańców Polski w podróżach, rodzajach wykorzystywanych usług turystycznych, poziomie wydatków związanych z podróżami.

Zebrane informacje zostaną wykorzystane na potrzeby statystyki w dziedzinie turystyki, rachunków narodowych, bilansu płatniczego oraz statystyki obszarów transgranicznych.

Wszystkie odpowiedzi będą traktowane jako anonimowe i całkowicie poufne, a uzyskane od Państwa informacje zostaną wykorzystane wyłącznie do sporządzania zestawień zbiorczych i analiz statystycznych. Zachowanie w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w trakcie badania zapewnia ustawa o statystyce publicznej (art. 10 i art. 54).


Tożsamość ankieterów można potwierdzić kontaktując się z
kierownikiem Wydziału Badań Ankietowych – p. Barbarą Szołach, tel. 91 459 75 48.

 

W celu uzyskania szerszych informacji merytorycznych o badaniu prosimy o kontakt z:
p. Renatą Kowalską, adres e-mail: , tel. 91 459 75 98

 

Podstawowe informacje na temat badań ankietowych dostępne są pod adresem:
 http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2017/index.htm  

 

Serdecznie dziękujemy za poświęcony czas i współpracę z Państwa strony!